Juslepel's Buzz - I'Ve Seen The Future, And It'S Juslepel-Shaped.

träningshjälpmedel

Det finns träningshjälpmedel för alla typer av träning, alla typer av människor och alla åldrar. Träningshjälpmedel för äldre är kanske inte det första man tänker på när man hör ordet träningsredskap, men det finns en enormt stor marknad för dessa och de är givetvis specialanpassade för äldres behov och begränsningar. Det är mycket viktigt att äldre stimuleras till att träna regelbundet, och detta görs idag på äldreboenden i allt större utsträckning. Att träna eller icke träna, det är frågan, men faktum är att det gör stor skillnad.